Rzeka Dniepr

Rzeka Dniepr
Autor: Francis McLloyd, Licencja: CC-BY-SA

Któż nie zna sienkiewiczowskich opisów Dniepru? Rzeki, która stanowiła oś przecinającą tereny zamieszkiwane przez Kozaków. Przeciętej wysokimi, skalnymi progami, nazywanymi z ruska „porohami”, za którymi ciągnęły się słynne Dzikie Pola, teren, gdzie nie sięgała władza królewska i gdzie chronili się wszelkiej maści zbiegowie. Zaporoże zapisane w świadomości zarówno Polaków jak i Ukraińców, z jednej strony jako siedlisko wszelkiego buntu, z drugiej zaś jako bastion wolności, z którego wywiodła się późniejsza Ukraina.

Dniepr jest więc z jednej strony rzeką o wielkim znaczeniu historycznym i kulturowym dla Europy Środkowej. Z drugiej zaś jedną z ważniejszych dróg wodnych dzisiejszej Ukrainy. Choć jego krajobraz zmienił się diametralnie, choć zniknęły porohy pochłonięte wodami Zbiornika Zaporoskiego. Choć Dzikie Pola zastąpiły potężne kompleksy pól uprawnych. Dniepr jest wciąż odniesieniem dla mieszkańców całego regionu.

To jedna z najdłuższych europejskich rzek. Liczy sobie 2285 kilometrów. Ma swoje źródła na Wyżynie Wałdaj w Rosji, by płynąc przez Białoruś i Ukrainę znaleźć ujście do Morza Czarnego w tak zwanym Limanie Dniepru i Bohu. Jest typową rzeką nizinną, która rozlewa się szeroko wśród łąk, lasów i uprawnych pól. Obecnie właściwie na całej swej długości na Ukrainie tworzy tak zwaną Kaskadę Dniepru. Składa się na nią sześć zbiorników wodnych, Kijowski, Kaniowski, Kremieńczucki, Dnieprodzierżyński, Zaporoski oraz Kochowski. Oprócz zadań retencyjnych pełnią też one ważną rolę w gospodarce Ukrainy. Każda zapora wyposażona jest także w elektrownię wodną.

Na brzegach Dniepru wyrosło wiele miast o dużym znaczeniu dla Ukrainy. Najważniejszym z nich jest oczywiście będący stolicą Kijów. To ośrodek o długiej historii i wielu wspaniałych zabytkach, na zwiedzanie którego warto przeznaczyć co najmniej jeden dzień. Miasto podziwiać można także z rzeki. Liczne statki wycieczkowe oferują rejsy połączone z komentarzem dotyczącym mijanych obiektów. Inne ciekawe miejscowości położone nad Dnieprem to Smoleńsk, Mohylew, Dniepropietrowsk, Zaporoże czy Chersoń.

Ukraińcy nawiązują do tradycji kozackiego Zaporoża i na terenie tym zobaczyć można wiele pamiątek po nim. Znajdziemy tu zarówno Muzeum Kozackie jak i odtworzoną fortecę kozacką na największej Dnieprzańskiej wyspie – Chortycy. Oprócz samego zwiedzania możliwe jest obejrzenie specjalnego pokazu kozackiego.

Dniepr to także popularny szlak żeglugi pasażerskiej. Od Kijowa do Chersonia wiedzie trasa rejsów turystycznych podczas której zobaczyć można najważniejsze dla Ukraińców miejsca w rejonie rzeki. Oprócz podziwiania zabytków historii można też wziąć udział w wycieczce łodziami w rejon ujściowy Dniepru, który jest siedzibą wielu cennych gatunków ptaków.

Miasta nad Dnieprem:
Smoleńsk
Mohylew
Kijów
Dniepropietrowsk
Krzemieńczuk
Kaniów
Zaporoże
Chersoń

Atrakcje nad Dnieprem:
Liman Dniepru i Bohu
Twierdza kozacka na Chortycy
Elektrownia wodna Dniporgres
Kaskada Dniepru
Pokazy kozackie w Zaporożu i na Chortycy

Zobacz też

Jezioro Bajkał

Otoczone wznoszącymi się na wysokości ponad 2000 metrów górami jezioro Bajkał na rosyjskiej Syberii...
Jezioro Bajkał

Jezioro Michigan

Amerykanie lubią szczycić się posiadaniem wszystkiego co największe, najlepsze i bezkonkurencyjne w skali światowej....
Jezioro Michigan

Morze Filipińskie

Morze Filipińskie to sporych rozmiarów akwen znajdujący się na zachodnim skraju Oceanu Spokojnego. Rozciąga...
Morze Filipińskie

Morze Archipelagowe

Morze Archipelagowe to akwen morski znajdujący się między wybrzeżem Finlandii, dokładnie między Zatoką Botnicką...
Morze Archipelagowe

Morze Celtyckie

Morze Celtyckie jest częścią Oceanu Atlantyckiego. To otwarty akwen, który wydzielony został sztucznie na...
Morze Celtyckie

Jezioro Winnipeg

Jezioro Winnipeg jest jednym z największych jezior w Ameryce Północnej. Swoją wielkością wyprzedza nawet...
Jezioro Winnipeg