Rzeka Oka

Rzeka Oka
Autor: Kmusser , Licencja: CC-BY-SA

„Płynie, płynie Oka jak Wisła szeroka, jak Wisła głęboka”. Te słowa żołnierskiej piosenki śpiewanej przez żołnierzy 1 Dywizji Piechoty imienia Tadeusza Kościuszki znało jeszcze dwadzieścia lat temu niemal każde dziecko. Zajmowała poczesne miejsce w podręcznikach w początkowych klasach szkolnych. W rzeczywistości Oka jest od Wisły dłuższa o około 400 kilometrów. Jest jednym z ważniejszych dopływów Wołgi i na długości 1200 kilometrów dostępna jest dla żeglugi.

Oka stanowiła w przeszłości jedną z głównych dróg komunikacyjnych i transportowych europejskiej części Rosji. Nad jej dopływem, Moskwą leży rosyjska stolica. Dziś dzięki licznym kanałom żeglugowym włączona jest w system rzeczny Wołgi.

Tereny przez które przepływa Oka są dla historii Rosji bardzo ważne. Dlatego też znaleźć tu można wiele zabytków związanych z przeszłością tego kraju. Na pierwsze miejsce wysuwa się tu Niżny Nowogród, w XIII wieku siedziba niezależnego księstwa, w późniejszym czasie jedno z najbogatszych miast Rosji. Wśród jego najważniejszych zabytków znajduje się wspaniały kreml z jedenastoma basztami oraz liczne, bogato zdobione cerkwie.

Ciekawe zabytki znaleźć można także w Murom i Riazaniu. Drugie z tych miast związane jest dość mocno z historią i armią polską w ZSRR. Od 1943 roku działała tutaj szkoła oficerska, której absolwenci zasilili szeregi armii generała Berlinga. Dla Polaków ważnym miejscem jest także Kaługa, która stanowiła jeden z etapów zsyłki żołnierzy Dywizji Wołyńskiej AK aresztowanych w 1944 roku przez NKWD.

Brzegi Oki to nie tylko ciekawe zabytki ale także cenne tereny przyrodnicze. Nieopodal miejscowości Puszkino, na lewym brzegu znajduje się Rezerwat Biosfery Prioksko – Terrasnyj. Chroni się w nim ptactwo wodne, które ma tutaj swoje tereny lęgowe. Brzegi Oki obfitują w mokradła, które są wymarzonym miejscem dla awifauny.

Miasta nad Oką:
Niżny Nowogród
Riazań
Kaługa
Murom
Sierpuchow
Kasimow
Stupino
Kołmna
Pawłowo

Atrakcje nad Oką:
Wieża Szuchowa
Twierdza Stary Riazań
Rezerwat Biosfery Prioksko-Terrasnyj

Zobacz też

Jezioro Ładoga

Największe jezioro Europy, położone w Rosji, na północny wschód od Petersburga. Jego wcześniejszą nazwą...
Jezioro Ładoga

Morze Bismarcka

Morze Bismarcka jest znane również jako Morze Nowogwinejskie. Typ tego zbiornika wodnego to morze...
Morze Bismarcka

Jezioro Tyberiadzkie

Jest to jezioro najniżej położone na świecie, jest to również największe jezioro o słodkiej...
Jezioro Tyberiadzkie

Rzeka Missouri

Z czym się nam kojarzą Stany Zjednoczone? Dla jednych będą to wielkie miasta jak...
Rzeka Missouri

Morze Egejskie

Morze Egejskie to akwen wodny znajdujący się we wschodniej części Morza Śródziemnego. Położone jest...
Morze Egejskie

Lady Bird Lake

Jezioro to dawniej znane było pod nazwą Town Lake. Jest to zbiornik wodny na...
Lady Bird Lake