Rzeka Oka

Rzeka Oka
Autor: Kmusser , Licencja: CC-BY-SA

„Płynie, płynie Oka jak Wisła szeroka, jak Wisła głęboka”. Te słowa żołnierskiej piosenki śpiewanej przez żołnierzy 1 Dywizji Piechoty imienia Tadeusza Kościuszki znało jeszcze dwadzieścia lat temu niemal każde dziecko. Zajmowała poczesne miejsce w podręcznikach w początkowych klasach szkolnych. W rzeczywistości Oka jest od Wisły dłuższa o około 400 kilometrów. Jest jednym z ważniejszych dopływów Wołgi i na długości 1200 kilometrów dostępna jest dla żeglugi.

Oka stanowiła w przeszłości jedną z głównych dróg komunikacyjnych i transportowych europejskiej części Rosji. Nad jej dopływem, Moskwą leży rosyjska stolica. Dziś dzięki licznym kanałom żeglugowym włączona jest w system rzeczny Wołgi.

Tereny przez które przepływa Oka są dla historii Rosji bardzo ważne. Dlatego też znaleźć tu można wiele zabytków związanych z przeszłością tego kraju. Na pierwsze miejsce wysuwa się tu Niżny Nowogród, w XIII wieku siedziba niezależnego księstwa, w późniejszym czasie jedno z najbogatszych miast Rosji. Wśród jego najważniejszych zabytków znajduje się wspaniały kreml z jedenastoma basztami oraz liczne, bogato zdobione cerkwie.

Ciekawe zabytki znaleźć można także w Murom i Riazaniu. Drugie z tych miast związane jest dość mocno z historią i armią polską w ZSRR. Od 1943 roku działała tutaj szkoła oficerska, której absolwenci zasilili szeregi armii generała Berlinga. Dla Polaków ważnym miejscem jest także Kaługa, która stanowiła jeden z etapów zsyłki żołnierzy Dywizji Wołyńskiej AK aresztowanych w 1944 roku przez NKWD.

Brzegi Oki to nie tylko ciekawe zabytki ale także cenne tereny przyrodnicze. Nieopodal miejscowości Puszkino, na lewym brzegu znajduje się Rezerwat Biosfery Prioksko – Terrasnyj. Chroni się w nim ptactwo wodne, które ma tutaj swoje tereny lęgowe. Brzegi Oki obfitują w mokradła, które są wymarzonym miejscem dla awifauny.

Miasta nad Oką:
Niżny Nowogród
Riazań
Kaługa
Murom
Sierpuchow
Kasimow
Stupino
Kołmna
Pawłowo

Atrakcje nad Oką:
Wieża Szuchowa
Twierdza Stary Riazań
Rezerwat Biosfery Prioksko-Terrasnyj

Zobacz też

Jezioro Wiktorii

Jezioro Wiktorii, wśród mieszkańców Czarnego Lądu znane jako Ukerewe, zalewa ogromne połacie Wyżyny Wschodnioafrykańskiej,...
Jezioro Wiktorii

Rzeka Missouri

Z czym się nam kojarzą Stany Zjednoczone? Dla jednych będą to wielkie miasta jak...
Rzeka Missouri

Rzeka Severn

Rzeka Severn jest najdłuższą w całej Wielkiej Brytanii, posiada długość 354 kilometrów. Przepływa przez...
Rzeka Severn

Rzeka Peczora

Rzeka Peczora to rzeka w europejskiej, czyli północno-zachodniej części Rosji. Przepływa przez Republikę Komi...
Rzeka Peczora

Rzeka Bieła

Rzeka Bieła to rzeka w azjatyckiej części Rosji, w Czukockim Okręgu Autonomicznym. Nosi ona...
Rzeka Bieła

Jezioro Tanganika

Jezioro Tanganika to jedno z Wielkich Jezior Afrykańskich, które znajduje się nie tylko na...
Jezioro Tanganika