Rzeka Oka

Rzeka Oka
Autor: Kmusser , Licencja: CC-BY-SA

„Płynie, płynie Oka jak Wisła szeroka, jak Wisła głęboka”. Te słowa żołnierskiej piosenki śpiewanej przez żołnierzy 1 Dywizji Piechoty imienia Tadeusza Kościuszki znało jeszcze dwadzieścia lat temu niemal każde dziecko. Zajmowała poczesne miejsce w podręcznikach w początkowych klasach szkolnych. W rzeczywistości Oka jest od Wisły dłuższa o około 400 kilometrów. Jest jednym z ważniejszych dopływów Wołgi i na długości 1200 kilometrów dostępna jest dla żeglugi.

Oka stanowiła w przeszłości jedną z głównych dróg komunikacyjnych i transportowych europejskiej części Rosji. Nad jej dopływem, Moskwą leży rosyjska stolica. Dziś dzięki licznym kanałom żeglugowym włączona jest w system rzeczny Wołgi.

Tereny przez które przepływa Oka są dla historii Rosji bardzo ważne. Dlatego też znaleźć tu można wiele zabytków związanych z przeszłością tego kraju. Na pierwsze miejsce wysuwa się tu Niżny Nowogród, w XIII wieku siedziba niezależnego księstwa, w późniejszym czasie jedno z najbogatszych miast Rosji. Wśród jego najważniejszych zabytków znajduje się wspaniały kreml z jedenastoma basztami oraz liczne, bogato zdobione cerkwie.

Ciekawe zabytki znaleźć można także w Murom i Riazaniu. Drugie z tych miast związane jest dość mocno z historią i armią polską w ZSRR. Od 1943 roku działała tutaj szkoła oficerska, której absolwenci zasilili szeregi armii generała Berlinga. Dla Polaków ważnym miejscem jest także Kaługa, która stanowiła jeden z etapów zsyłki żołnierzy Dywizji Wołyńskiej AK aresztowanych w 1944 roku przez NKWD.

Brzegi Oki to nie tylko ciekawe zabytki ale także cenne tereny przyrodnicze. Nieopodal miejscowości Puszkino, na lewym brzegu znajduje się Rezerwat Biosfery Prioksko – Terrasnyj. Chroni się w nim ptactwo wodne, które ma tutaj swoje tereny lęgowe. Brzegi Oki obfitują w mokradła, które są wymarzonym miejscem dla awifauny.

Miasta nad Oką:
Niżny Nowogród
Riazań
Kaługa
Murom
Sierpuchow
Kasimow
Stupino
Kołmna
Pawłowo

Atrakcje nad Oką:
Wieża Szuchowa
Twierdza Stary Riazań
Rezerwat Biosfery Prioksko-Terrasnyj

Zobacz też

Jezioro Jabi

Naturalny zbiornik wodny, znajdujący się około 10 kilometrów od samej Abudży. Chociaż większa jego...
Jezioro Jabi

Diyawanna Oya

Diyawanna Oya – Jezioro Parlamentarne to najważniejsze miejsce w Kotte. Jezioro utworzone zostało po...
Diyawanna Oya

Rzeka Dunaj

Dunaj jest rzeką ze wszech miar zasługującą na turystyczną uwagę. Po pierwsze, osiągając prawie...
Rzeka Dunaj

Morze Południowochińskie

Morze Południowochińskie należy do najważniejszych akwenów oblewających Azję. Jest częścią Oceanu Spokojnego i rozciąga...
Morze Południowochińskie

Morze Celebes

Morze Celebes to półzamknięty akwen będący częścią Oceanu Spokojnego. Znajduje się on pomiędzy wyspami...
Morze Celebes

Morze Archipelagowe

Morze Archipelagowe to akwen morski znajdujący się między wybrzeżem Finlandii, dokładnie między Zatoką Botnicką...
Morze Archipelagowe