16 marca 2024

Jakie są prawa pasażera linii lotniczych?

Jakie są prawa pasażera linii lotniczych?

Opóźnienia lotu i inne sytuacje wynikające z winy przewoźnika lotniczego mogą się przydarzyć zawsze. Warto więc znać prawa pasażera, aby wiedzieć, na co możemy liczyć w przypadku wystąpienia niespodziewanych zdarzeń.

Podróże samolotem stały się nieodłączną częścią współczesnego życia. Jednak nawet dokładnie zaplanowana podróż może ulec zmianie z powodu różnych czynników, takich jak problemy techniczne. W takich sytuacjach ważne jest, aby pasażerowie znali swoje prawa. Prawa pasażera linii lotniczych obejmują szeroki zakres zagadnień, takich jak odszkodowania za odwołane loty czy prawo do zapewnienia noclegu w przypadku lotów znacznie opóźnionych, np. gdy rejs zastępczy ma się odbyć następnego dnia. Na co możemy liczyć, gdy przewoźnik lotniczy poinformuje o odwołaniu lotu?

Prawa pasażera – jakie są?

Prawa pasażera linii lotniczych obejmują wiele kwestii mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu podróży. Pasażerowie mają prawo do dokładnych informacji dotyczących swoich praw oraz szczegółów lotu, takich jak opóźnienia, odwołania czy zmiany trasy. W przypadku odwołania lotu lub dużej zmiany rozkładu przysługują odszkodowania lotnicze. Do wypłaty odszkodowania linie lotnicze są jednak zobowiązane tylko wtedy, gdy za daną sytuację odpowiedzialność ponosi przewoźnik. Jeśli natomiast opóźnienie jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie dało się uniknąć, odszkodowanie nie przysługuje. Jeśli lot zostanie odwołany, a lot zastępczy ma się odbyć dopiero następnego dnia, linie lotnicze są zobowiązane zapewnić pasażerom opiekę w postaci zakwaterowania oraz transportu między lotniskiem a hotelem. Więcej o prawach pasażera linii lotniczych i przysługujących odszkodowaniach można przeczytać na stronie: https://aircashback.com/odszkodowanie-za-opozniony-lot

Czym jest Konwencja Montrealska?

Konwencja Montrealska jest dokumentem regulującym odpowiedzialność przewoźników lotniczych w przypadku szkód wyrządzonych pasażerom. Podpisana w 1999 roku Konwencja reguluje kwestie dotyczące bagażu oraz sposoby postępowania w sytuacji, gdy dojdzie do odwołania lub opóźnienia lotu. Dokument precyzuje zakres odpowiedzialności przewoźnika za szkody wyrządzone pasażerom lub ich imieniu. Konwencja Montrealska określa terminy i procedury zgłaszania roszczeń odszkodowawczych. Jest ona fundamentalnym dokumentem w dziedzinie praw pasażerów linii lotniczych, tworząc podstawy do uregulowania wielu kwestii związanych z podróżami lotniczymi.

Co przysługuje w przypadku odwołania lotu?

W przypadku odwołania lotu pasażer ma prawo do rekompensaty. Odszkodowanie jest uzależnione od okoliczności odwołania lotu. Linie lotnicze są zobowiązane do zapewnienia pasażerom alternatywnego połączenia lub zwrotu kosztów biletu w przypadku odwołania lotu. W przypadku dużych opóźnień lub odwołania lotu linie lotnicze muszą zapewnić pasażerom opiekę w postaci posiłków, noclegów oraz transportu. Kwota odszkodowania jest uzależniona od różnych czynników, takich jak lokalizacja miejsca docelowego i długość trasy. Przykładowo za lot o długości do 1500 km w obrębie Unii Europejskiej można otrzymać odszkodowanie w wysokości 400 Euro. Odszkodowanie przysługuje również za utratę, uszkodzenie lub opóźnienie w dostarczeniu bagażu. W takiej sytuacji można uzyskać maksymalnie 1400 Euro odszkodowania.

Znajomość praw pasażera linii lotniczych jest kluczowa dla każdego podróżującego, umożliwiając skuteczną ochronę i egzekwowanie swoich praw w przypadku sytuacji awaryjnych.

O autorze
redakcja

Zobacz też