10 najstarszych budowli w Polsce

#4. Opactwo Cystersów w Lubiążu

Opactwo Cystersów w Lubiążu to kompleks budynków sakralno-mieszkalnych dla dawnych mnichów. Powstał w 1150 roku wybudowany rękami mnichów cystersów. Klasztor w Lubiążu był ważnym ośrodkiem kulturalnym. Obecnie jest to jeden z największych zabytków tej klasy w Europie. Przechodził już wiele – w czasach wojen był miejscem produkcji rakiet, szpitalem psychiatrycznym, znajdują się w nim nagrobki pierwszych Piastów, mumie mnichów, którzy tam żyli. Ze względu na jego wielkość i bogactwo historyczne jest to zabytek warty odwiedzenia.

Opactwo Cystersów w Lubiążu
Autor: Asmodaeus, Licencja: domena-publiczna


Podobne ciekawostki