14 najciekawszych szlaków turystycznych w Polsce

#4. Szlak Cysterski

Szlak Cysterski w Polsce jest fragmentem międzynarodowej trasy prowadzącej przez zabytki Zakonu Cystersów, która zaczyna się w Portugalii, a kończy swój bieg właśnie w Polsce. Szlak prowadzi przez większość zachodniej i południowej Polski, aczkolwiek największe zabytki można podziwiać na trasie od Niziny Śląskiej po Nieckę Kozielską. W czasie przemierzania Szlaku Cysterskiego można zobaczyć między innymi klasztory w Trzebnicy, Krzeszowie, Henrykowie, Kamieńcu Ząbkowickim, Wąchocku, Sulejowie, czy Rudach Wielkich.

Szlak Cysterski
Autor: MOs810, Licencja: CC-BY-SA


Podobne ciekawostki