15 znaków końca świata według proroków

#13. Powrót etiopskich Żydów do Izraela

Księga Sofoniasza: „tamtej strony rzek Kusz wielbiciele moi, Córa z moim rozproszonymi, dar Mi przyniosą. W dniu tym nie będziesz się wstydzić wszystkich twoich uczynków, przez które dopuściłaś się względem Mnie niewierności; usunę bowiem wtedy spośród ciebie pysznych samochwalców twoich i nie będziesz się więcej wywyższać na świętej mej górze.”
W roku 1984, miejsce miała Operacja Mojżesz, w czasie której 15 tysięcy Żydów z obozu dla uchodźców w Sudanie zostało przewiezionych do kraju ich przodków, aby zapobiec ich śmierci z głodu. Kilka lat później, miejsce miała kolejna operacja, Salomon, dzięki której 20 tysięcy Żydów z Etiopii przetransportowano do Izraela. Ostatnia grupka społeczności Quara w północnej części tego afrykańskiego kraju wróciła na izraelskie ziemie natomiast w roku 1999.

Powrót etiopskich Żydów do Izraela
Autor: http://www.flickr.com/people/69061470@N05, Licencja: CC-BY-SA


Podobne ciekawostki