15 znaków końca świata według proroków

#12. Ekspansja nauki oraz globalnej komunikacji

Księga Daniela: „Ty jednak, Danielu, ukryj słowa i zapieczętuj księgę aż do czasów ostatecznych. Wielu będzie dociekało, by pomnożyła się wiedza”
Dziewięćdziesiąt procent wszystkich ważnych naukowców i inżynierów, którzy kiedykolwiek stąpali po naszej planecie jest nadal żywych. Samoloty, podróże kosmiczne, badania nad kodem genetycznym, klonowanie istot żywych oraz wiele innych odkryć to wyznaczniki naszych czasów, które wskazują na niespotykany dotychczas rozwój wiedzy i ekspansji nauki.

Ekspansja nauki oraz globalnej komunikacji
Autor: Buglugs, Licencja: CC BY


Podobne ciekawostki