15 znaków końca świata według proroków

#11. Pojawienie się czerwonej jałówki

Księga Liczb: „Oto rozporządzenie Prawa przepisanego przez Pana. Powiedz Izraelitom: Niech ci przyprowadzą czerwoną krowę bez skazy, na którą jeszcze nie wkładano jarzma. Oddacie ją kapłanowi Eleazarowi, który każe ją wyprowadzić poza obóz, i zabije się ją w jego obecności. Potem weźmie kapłan Eleazar nieco jej krwi na palec i pokropi siedem razy ową krwią od strony wejścia do Namiotu Spotkania. Wreszcie spali się krowę w jego obecności, zarówno skórę, jak mięso, krew i zawartość jelit. Teraz weźmie kapłan drzewo cedrowe, hizop oraz nitki karmazynowe i rzuci to na ogień, w którym płonie krowa. Następnie wypierze kapłan szaty swoje i obmyje ciało wodą; po spełnieniu tych czynności wejdzie do obozu, lecz pozostanie nieczystym aż do wieczora.”
Czerwona jałówka będzie wykorzystywana w procesie oczyszczenia, który opisywany jest przez Księgę Liczb. Według oficjalnych danych, oczywiście jest to tak naprawdę trudne w udowodnieniu, pierwsza czerwona jałówka, od czasów działalności Jezusa, przyszła na świat w roku 1997. Kolejna narodziła się w Izraelu, w roku 2002.

Pojawienie się czerwonej jałówki
Autor: Michael Coley, Licencja: CC BY


Podobne ciekawostki