15 znaków końca świata według proroków

#14. Wzrost znaczenia Rosji na arenie międzynarodowej

Księga Ezechiela: „Synu człowieczy, zwróć się ku Gogowi, ku krajowi Magog, wielkiemu księciu kraju Meszek i Tubal, i prorokuj przeciwko niemu, i mów: Tak mówi Pan Bóg: Oto jestem przeciw tobie, Gogu, wielki książę kraju Meszek i Tubal. Zawrócę cię i włożę kółka w twoje szczęki, i wyprowadzę ciebie i całe twoje wojsko, rumaki i jeźdźców, wszystkich w pełnym uzbrojeniu, wielki zastęp z długimi i krótkimi tarczami, wszystkich uzbrojonych w miecze. Są przy nich Persowie, Kuszyci, Libijczycy, wszyscy zbrojni w tarczę i hełm. Gomer i całe jego wojsko, mieszkańcy Togarmy na najdalszej północy i całe jego wojsko, rozliczne ludy są z tobą”
Według proroka Ezechiela, przed nadejściem końca świata, Rosja stanie się potężnym mocarstwem posiadającym jedną z najsilniejszych, militarnych kart przetargowych. Możemy uznać, że proroctwo to spełniło się już w pierwszej połowie dwudziestego wieku i cały czas się realizuje.

Wzrost znaczenia Rosji na arenie międzynarodowej
Autor: Bernt Rostad, Licencja: CC BY


Podobne ciekawostki

8 najgorętszych miejsc świata

Na całym świecie panują bardzo zróżnicowane temperatury powietrza. Na większości obszarów zamieszkanych przez ludzi...
8 najgorętszych miejsc świata