Koniec świata wg Majów

#1. Kim byli Majowie?

Mieszkańcy Ameryki zapoczątkowali istnienie wielu ludów, które przez wieki rozwijały się, oswajały swoje środowisko naturalne i w końcu wykształciły własne struktury społeczne i polityczne, kultury. Na ziemiach amerykańskich bardzo szybko rozwijało się rolnictwo, architektura, powstawała sztuka, pismo i w końcu unikalne metody mierzenia czasu. Jedną z najciekawszych i najbardziej tajemniczych kultur kontynentu amerykańskiego jest właśnie kultura Majów. Prawdopodobnie była to też kultura najsilniej rozwinięta na tym obszarze.

Majowie to grupa indiańskich ludów, które zamieszkują przede wszystkim półwysep Jukatan, ale też m.in. Gwatemalę i zach. Honduras. Pojawili się na tych ziemiach prawdopodobnie już około 9000 roku p.n.e. i w czasach prekolumbijskich stworzyli wysoko rozwiniętą cywilizację rolniczą i miejską. Do ich największych osiągnięć należą obszerne zespoły miejskie, złożone z wysokich piramid schodkowych (mieszczących świątynie), pałaców, tarasów, boisk do gry w piłkę (gra była formą rytuału). Tworzyli też rzeźby, malowidła, ceramikę, wyroby ze złota i stiukowe ozdoby. Rozwinęli także pismo hieroglificzne i dwudziestkowy system liczbowy. Dzięki prowadzonym obserwacjom astronomicznym tworzyli precyzyjne systemy miary czasu. Upadek tej cywilizacji jest jednym z najbardziej tajemniczych wydarzeń w historii prehiszpańskiej Ameryki. Nastąpił w latach 800-900 – w tym okresie stopniowo zaprzestano wznoszenia budowli, upadło rzemiosło, nie stawiano rzeźb. Do dziś nie powstała jedna zgodna hipoteza mówiąca o przyczynach takiego przebiegu historii. Mówi się o zarazie, suszy, wojnie. Niektórzy twierdzą wręcz, że Majowie celowo porzucili swoje miasta w okresie największego rozkwitu. W każdym razie zniknęli, a dzieła zniszczenia dokończył hiszpański podbój.
Współcześni Majowie to przede wszystkim ludność wiejska, zajmująca się rolnictwem, hodowlą i rzemiosłem, współtworząc tym samym lokalny przemysł turystyczny. Porozumiewają się ponad 20 językami i dialektami, jednak większość posługuje się także językiem hiszpańskim. Ich populacja wynosi około 2 miliony osób, które częściowo zachowały swoją specyficzną kulturę.

Kim byli Majowie?
Autor: YoTuT, Licencja: CC BY


Podobne ciekawostki