Morze Wattowe

Morze Wattowe
Autor: Aotearoa, Licencja: CC-BY-SA

Morze Wattowe to akwen wodny, który pomimo nazwy do morza nie jest zaliczany, obejmuje przybrzeżne wody Zatoki Niemieckiej, czyli południowo- wschodnią część Morza Północnego. Morze Wattowe położone jest pomiędzy kontynentem a łańcuchem Wysp Fryzyjskich. Morze to obejmuje przybrzeżne wody Holandii, Niemiec, Danii, jednak polscy geografowie coraz częściej uważają, że akwen ten znajduje się wyłącznie w Holandii pomiędzy Wyspami Zachodnio-Fryzyjskimi, a kontynentalnym wybrzeżem Holandii. Zbiornik ten należy do wód płytkich, a jego większą część stanowią watty, inaczej mówiąc osuchy, czyli szerokie równiny pływowe odsłaniane w czasie odpływu morza. Morze Wattowe jest uznawane jako obszar transgraniczny Niemiec i Holandii.
Morze Wattowe ma długość około 450 kilometrów i szerokość wynoszącą 10 do 30 kilometrów. Według badacza Michaela Hogana jest to jedyne na świecie morze, którego linia brzegowa jest tak bardzo zmodyfikowana przez ludzi, za pośrednictwem systemów wałowych i grobli na kontynencie oraz nisko leżących wysp przybrzeżnych. Jego linia brzegowa rozciąga się od Morza Wadden Den Helder w południowo- zachodniej Holandii do Niemiec, do północnej granicy w Skallingen. Na Morzu Wattowym występuje bardzo dużo wysp. Do największych i najbardziej znanych zalicza się : Wyspy Wadden, Wyspy Fryzyjskie, Wysoa Texel, Wysoa Helgoland.
Obszar brzegowy Morza Wattowego cechują pływy błotne, głębokie wykopki i wspominane wyżej wyspy. W większości krajobraz akwenu został utworzony prze liczne sztormy mające miejsce na wodach morza od 10 do 14 wieku. Dzięki temu utworzyły się liczne wydmy, z których nieduża część przekształciła się w obecnie występujące wyspy. Wszystkie wyspy leżące na Morzu Wattowym cechuje duża ilość wydm i piaszczyste plaże oraz bardzo niskie pływy dobowe. Wpływ fal i prądów doprowadził do osadzania się osadów, które wpływają na budowę i wygląd wysp, które cały czas się przekształcają. Dla przykładyu wyspa Vieland przenosi się na wschód, tracąc ze strony zachodniej grunt. Cechą morza jest bogata fauna i flora. Ilością gatunkową ze wszystkimi innymi zdecydowanie wygrywają ptaki, do których należą ptaki brodzące, czyli ptactwo brzegowe, kaczki i gęsi, które wykorzystują ten akwen jako przystanek migracji, lub schronienie na czas zimowania oraz mewy i rybitwy.
Morze Wattowe znajduje się pod ochroną trzech krajów: Dani, Holandii i Niemiec. Już od roku 1978 współpracują w sprawie ochrony i zachowania wód. Współpraca tych państw obejmuje zarządzanie monitorowanie i badania oraz sprawy polityczne. Dzięki staraniom państw ochronnych Morze Wattowe zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO w czerwcu 2009 roku.

Miasta nad Morzem Wattowym:
Borkum
Pieterburen
Holwerd
Warffum
Uithuizen
Uithuizenmeeden
Spijk
Middelstum
Baflo
Eenrum
Winsum
Ulrum
Leens
Oldehove
Bedum
Merum
Loppersum
Noordhorn
Noordijk
Oranjwijk
Zuidhorn
Grootegast
Ternaard
Holwerd
Ferwert
Marrum
Hallum

Holandii

Zobacz też

Morze Jawajskie

Morze Jawajskie to wewnętrzne morze Indonezji położone miedzy wyspami Jawa na południu, Borneo na...
Morze Jawajskie

Morze Celtyckie

Morze Celtyckie jest częścią Oceanu Atlantyckiego. To otwarty akwen, który wydzielony został sztucznie na...
Morze Celtyckie

Morze Sawu

Niewielkie, choć bardzo głębokie Morze Sawu jest wewnętrznym akwenem Archipelagu Malajskiego. Leży między Małymi...
Morze Sawu

Jezioro Włocławskie

W okolicach Włocławka wody Wisły zostały spiętrzone w sztuczny zbiornik nazywany jeziorem Włocławskim. Ma...
Jezioro Włocławskie

Jezioro Nikaragua

Jezioro Nikaragua położone jest w Nikaragui, państwie położonym między Hondurasem na północy, a Kostaryką...
Jezioro Nikaragua

Jezioro Guatavita

Jezioro Guatavita znajduje się około 50 kilometrów na północ od Bogoty, w związku z...
Jezioro Guatavita