10 ciekawych pomników i rzeźb Europy

#3. Stonehenge, Anglia

Jeśliby się uprzeć, to Stonehenge można uznać za przykład monumentalnego pomnika. Mówi się, że to głazy powstałe w epoce brązu, rękami ludzi pierwotnych, dlatego tym bardziej zadziwia turystów rozmach tej świątyni słońca. Stonehenge od wielu lat fascynuje i zachwyca swoja wielkością, tajemnicą, która wciąż oplata kamienne kręgi. Można uznać, że jest to największy i najbardziej niezniszczalny pomnik nie tylko Europy, ale i świata, zbudowany w hołdzie słońcu, a upamiętniający dawne czasy, ludzi, a także wierzenia, których rytuały się tam odprawiały. To przede wszystkim symbol wielkiej, nadludzkiej wręcz mocy, która pozwoliła ludziom ustawić te głazy w określonym porządku.

Stonehenge, Anglia
Autor: LitasWorld, Licencja: CC BY


Podobne ciekawostki

10 najgłębszych rzek na świecie

Większość zestawień dotyczących rzek przedstawia ich długość, wielkość dorzecza, ilość dopływów czy szybkość przepływu...
10 najgłębszych rzek na świecie