10 najciekawszych muzeów w Warszawie

#5. Muzeum Historii Żydów Polskich

Od zarania państwowości polskiej, Żydzi obecni byli w jej historii. Przybyli tu jako kupcy oraz chroniąc się przed prześladowaniami, jakie dotknęły ich w Zachodniej Europie. Przez kilka wieków Polska była ich największym europejskim domem. Dopiero II wojna światowa kompletnie zrujnowała żydowski świat w Europie, w tym w Polsce. Miliony zginęły w gettach, obozach koncentracyjnych i masowych egzekucjach. Polska dopiero niedawno doczekała się miejsca, gdzie upamiętniono jej żydowskich obywateli. To Muzeum Historii Żydów Polskich, którego budynek autorstwa słynnego fińskiego architekta Rainera Mahlamakiego stanął na ulicy Anielewicza, nieopodal Pomnika Bohaterów Getta. Małe otwarcie muzeum miało miejsce w 70 rocznicę powstania w getcie warszawskim 19 kwietnia 2013 roku. Właściwe otwarcie po zakończeniu aranżacji wszystkich wystaw planowane jest na październik 2014 roku. Interaktywne i wykorzystujące nowoczesne techniki audiowizualne ekspozycje przedstawiać będą 1000 letnią obecność Żydów w Polsce, od legendy o ucieczce przed prześladowaniami do ziemi „Po-lin” do Holokaustu i czasów powojennych.

Muzeum Historii Żydów Polskich
Autor: Adrian Grycuk, Licencja: CC-BY-SA

Muzeum Historii Żydów Polskich
Autor: Adrian Grycuk, Licencja: CC-BY-SA


Podobne ciekawostki