10 najdziwniejszych miejsc w Krakowie

#1. Kamienica „Piekło”

Przy ulicy Dietla 44, a więc w dobrym punkcie miasta, stoi olbrzymia narożna kamienica, która swoim widokiem może niejednego przerazić. Przez miejscowych teren, na którym stoi obecnie budynek, nazwany został „piekłem”, gdyż ówcześnie mieszcząca się tam kamienica spłonęła doszczętnie w XV wieku.
Budowla, która teraz „straszy” przechodniów wzniesiona została na pogorzelisku, w roku 1865, zaś dwie najwyższe kondygnacje dobudowano nieco później. Obecnie zajętych jest tylko kilka mieszkań, resztę zaś stanowi pustostan (jeden z największych w całym mieście). Na szczególną uwagę zasługuje klimatyczne podwórko, które otoczone jest unikatowymi krużgankami, służącymi za klatki schodowe.

Kamienica „Piekło”
Autor: Lucas, Licencja: CC-BY-SA


Podobne ciekawostki

Mikronacje

Mikronacja, a właściwie słuszniejsza jest angielska nazwa „micronation”, to pojęcie określające niewielkie terytorium, które...
Mikronacje