10 najstarszych gór polskich

#10. Beskidy

Góry te wypiętrzyły się w okresie Trzeciorzędu czyli mniej więcej około 20 milionów lat temu. Na powierzchnię tego pasma górskiego składają się: piaskowce oraz fisz karpacki. Rzeźba terenu charakterystyczna dla Beskidów to łagodne stoki i szczyty. Najwyższym szczytem tego pasma jest Babia Góra wznosząca się 1725 m n.p.m. Największą turystyczną atrakcją Beskidów jest Babiogórski Park Narodowy, który przeszło 35 lat temu został wpisany przez UNESCO na listę Światowych Rezerwatów Biosfery. Beskidy dzięki swoim bogactwo mineralnym, dały początek takim popularnym uzdrowiskom jak: Krynica, Szczawnica czy Rabka.

Beskidy
Autor: Dh0r, Licencja: CC-BY-SA


Podobne ciekawostki

10 najgłębszych rzek na świecie

Większość zestawień dotyczących rzek przedstawia ich długość, wielkość dorzecza, ilość dopływów czy szybkość przepływu...
10 najgłębszych rzek na świecie