15 niezwykłych wież obserwacyjnych świata

#10. Poledník, Czechy

U naszych południowych sąsiadów, w drugiej połowie zeszłego wieku, wybudowana została wieża radarowa w niedostępnej dla cywili strefie przygranicznej, na szczycie góry Poledník, która jest najwyższą w całym paśmie Szumawa (posiada wysokość 1315 metrów). Konstrukcja została porzucona jednak przez wojskowych po 1989 roku, część budynków została zniszczona, główny pion wieży został jednak zrekonstruowany i otwarty dla turystów w 1998 roku.

Poledník, Czechy
Autor: René Mihula, Licencja: CC-BY-SA


Podobne ciekawostki