20 kolei wąskotorowych w Polsce

#3. Bieszczadzka Kolejka Leśna

Bieszczadzka Kolejka Leśna powstała przed końcem XIX wieku. Jej rozstaw torów wynosi 750mm. Stanowi ona ogromną atrakcję w czasie pobytu w Bieszczadach. Obecnie jej trasa wiedzie na linii – Wola Michowa – Balnica – Solinka – Żubracze – Cisna – Dołżyca – Przysłup. Trasa kolejki prowadzi przez tereny Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, a także z wagonów można podziwiać tereny Bieszczadzkiego Parku Narodowego, w tym piękne połoniny.

Bieszczadzka Kolejka Leśna
Autor: Tomasz Chorwat, Licencja: CC BY


Podobne ciekawostki