5 największych twierdz świata

#4. Twierdza Modlin

Miejsce, które wszyscy mamy dosłownie na wyciągnięcie ręki. Twierdza Modlin znajduje się na Mazowszu nad zbiegiem Wisły i Narwi. Budowla była wielokrotnie rozbudowywana i umacniana, stąd możliwość odnalezienia w niej elementów fortyfikacji francuskiej, rosyjskiej i polskiej. Niestety twierdza nie jest obiektem, w którym rozwijałaby się turystyka. – Uniemożliwia to m.in. dewastacja części budynków. Powstała w XIX w. i odegrała istotną rolę podczas obu wojen światowych. Oprócz swojej potęgi zachwyca Redutą Napoleona. Ta wieża artyleryjska została zaprojektowana przez Napoleona Bonaparte i na cały świecie nie ma jej odpowiednika.

Twierdza Modlin
Autor: covilha, Licencja: CC BY


Podobne ciekawostki