7 miast w Europie związanych z największymi kompozytorami świata

#2. Salzburg

Najsłynniejszym mieszkańcem Salzburga jest niewątpliwie Wolfgang Amadeusz Mozart. Urodził się w tym mieście w 1756 roku i mieszkał tu aż do 1780 roku. O wielkim kompozytorze przypomina dziś niemal całe miasto. Nie sposób nie zauważyć pamiątek, czekoladek, a nawet alkoholi z podobizną mistrza. Na Markplatz 8 znajduje się Dom Mozarta, w którym kompozytor mieszkał i pracował. Dziś działa tu muzeum mu poświęcone. Gromadzi ono pamiątki po kompozytorze oraz rękopisy jego utworów. Każdego roku odwiedzają je tłumy melomanów. Nie sposób także nie zauważyć pomnika Mozarta oraz domu jego urodzenia. Największe oblężenie przeżywa Salzburg każdego roku na przełomie stycznia i lutego, kiedy odbywa się tu międzynarodowy Festiwal Mozarta. Przyjeżdżają nań najwięksi interpretatorzy jego utworów, a przez tydzień miasto żyje muzyką, koncertami i przedstawieniami operowymi.

Salzburg
Autor: Thomas Pintaric, Licencja: CC-BY-SA

Salzburg
Autor: heatheronhertravels, Licencja: CC BY


Podobne ciekawostki