Korona Polski

#6. Dylewska Góra – 312 m n.p.m. Województwo warmińsko-mazurskie

Jest to najwyższe wzniesienie Wzgórz Dylewskich. Cały teren wokół szczytu znajduje się w granicach Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich. Na szczycie umiejscowiona jest wieża obserwacyjna oraz przekaźnik telewizyjny. Najdogodniejsza trasa na górę prowadzi obok Jeziorka Francuskiego, w którym według legendy miejscowi chłopi utopili francuskich żołnierzy za gwałt na jednej z dziewczyn.


Podobne ciekawostki