14 najciekawszych szlaków turystycznych w Polsce

#13. Szlak Warowni Jurajskich

Jest to niebieski szlak pieszy o długości 152 kilometrów, który przebiega przez tereny Jury Krakowsko-Częstochowskiej. W wielu miejscach trasa krzyżuje się ze Szlakiem Orlich Gniazd. Omawiany szlak obejmuje wiele warowni, które nie zostały objęte przez słynną trasę zamków obronnych ustanowionych przez Kazimierza Wielkiego. Na trasie możemy zobaczyć między innymi zamki w Morsku, Ogrodzieńcu, Ostrężniku, Ojcowie, a także Ojcowski Park Narodowy oraz kilka ważnych rezerwatów przyrody.

Szlak Warowni Jurajskich
Autor: Monika Korzeniec, Licencja: CC-BY-SA


Podobne ciekawostki