5 najstarszych cerkwi w Polsce

#2. Cerkiew w Radrużu (województwo podkarpackie)

Pełna nazwa obiektu brzmi: Cerkiew pod wezwaniem św. Paraskewy. Jej powstanie datuje się na koniec XVI wieku. W jej wnętrzu można podziwiać między innymi niepowtarzalne polichromie z XVII wieku oraz oryginalny ikonostas. Budowla jest drewniana.
Jest to cerkiew czynna i jednocześnie udostępniana turystom. Rok rocznie gości ona przeszło 10 tysięcy osób z różnych regionów Polski. Jej piękno i unikalność, potwierdził fakt, iż zajęła ona ważne miejsce – jak dotąd jako jedyny taki sakralny obiekt w Polsce – na prestiżowej liście World Monuments Fund. Władze miasteczka w którym się znajduje, wiążą z tym faktem wiele nadziei, licząc że stanie się ona jedną z głównych atrakcji Radruża, który do tej pory funkcjonował jedynie jako sanatorium.

Cerkiew w Radrużu (województwo podkarpackie)
Autor: Wp, Licencja: CC-BY-SA


Podobne ciekawostki