9 najpiękniejszych drewnianych cerkwi w południowej Polsce

#3. Cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Opieki Matki Bożej w Owczarach

Aby odnaleźć cerkiew w Owczarach należy zapuścić się w długą, wąską dolinę dawnej łemkowskiej wioski. Droga prowadzi przez około 10 kilometrów brzegiem potoku by zakończyć się niewielkim placykiem przed cerkwią. Otoczona drewnianym ogrodzeniem, z murowaną bramą – dzwonnicą wpisuje się doskonale w otaczający krajobraz łagodnych, pokrytych lasami wzgórz. Jej bryła z zewnątrz wygląda na dwudzielną ale po wejściu do wnętrza przekonać się można, że zasady trójpodziału są tu zachowane. Ściany i sklepienia pokrywają polichromię. Uwagę przykuwa przepiękny ikonostas zawierający między innymi przestawienia między innymi Chrystusa w Grobie czy Niewiast spieszących do Grobu, które spotykane są niezwykle rzadko na tych terenach. Cerkiew czeka na wpis na Listę UNESCO.

Cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Opieki Matki Bożej w Owczarach
Autor: Anna Śliwa, Licencja: Copyright


Podobne ciekawostki