9 najpiękniejszych drewnianych cerkwi w południowej Polsce

#8. Cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem świętej Paraskewy w Radrużu

Cerkiew, a właściwie zespół cerkiewny w Radrużu zaliczany jest do najcenniejszych zabytków architektury drewnianej w Polsce. Najprawdopodobniej powstała w drugiej połowie XVI wieku. W jej bryle rzuca się w oczy przede wszystkim potężna nawa główna zwieńczona czterospadowym dachem. Prezbiterium i babiniec są znacznie niższe i nakrywają je dachy kalenicowe. Całość otaczają soboty wsparte na drewnianych słupach. Teren cerkiewny otoczony jest kamiennym murem. W jego rogu stoi przysadzista drewniana dzwonnica. Nieopodal znajdują się także dawne cmentarze, a przy samej cerkwi tablica nagrobna właścicielki Radruża, której udało się powrócić z niewoli tureckiej.

Cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem świętej Paraskewy w Radrużu
Autor: Anna Śliwa, Licencja: Copyright


Podobne ciekawostki