Zamki krzyżackie Kujaw i Pomorza Gdańskiego

#1. Zamek w Gniewie

Zamek w Gniewie jest jednym z lepiej zachowanych zamków krzyżackich na terenie Polski. Jego budowę rozpoczęto w 1283 r. Stanowił on od początku siedzibę komtura. Z czasem miał on być rezydencją jednego z byłych mistrzów zakonu Michała Kuchmeistera. Z tego powodu zostały przeprowadzone tu prace modernizacyjne, między innymi poszerzono kaplicę i założono podzamcze. Z uwagi, że zamek był jedną z pierwszych twierdz krzyżackich położonych na lewym brzegu Wisły stał się on jedną z ważniejszych budowli obronnych. Po bitwie pod Grunwaldem i działaniach wojny trzynastoletniej zamek przejął Jan z Jani. Po rozbiorach, kiedy zamek przejęli Prusacy pełnił on przede wszystkim rolę magazynu na zboże. W połowie XIX w. zmieniono go w więzienie. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, stanowił on siedzibę starostwa a także służył jako magazyn amunicji. Po II wojnie światowej, w czasie której w twierdzy zorganizowano więzienie, rozpoczęto prace rekonstrukcyjne, które miały przywrócić budowli jej dawną świetność. Obecnie w zamku znajduje się Oddział Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, swą siedzibę ma Bractwo Rycerskie, znajduje się tutaj również pracownia kowalska. Często organizowane są tu imprezy cykliczne takiej jak Międzynarodowy Turniej o Miecz Sobieskiego.

Zamek w Gniewie
Autor: hr.icio, Licencja: CC BY


Podobne ciekawostki

Mikronacje

Mikronacja, a właściwie słuszniejsza jest angielska nazwa „micronation”, to pojęcie określające niewielkie terytorium, które...
Mikronacje