Przebiegunowanie Ziemi 21.12.2012

#2. Czy przebiegunowanie Ziemi jest w ogóle możliwe?

Gdyby zaufać temu, co zgodnie twierdzą naukowcy z NASA, przebiegunowanie Ziemi i zmiana kierunku rotacji naszego globu nie jest w ogóle możliwa. Przemieszczanie się poszczególnych kontynentów jest nam znane nie od dziś, jednakże jak zapewniają naukowcy, nie ma to nic wspólnego z tym, że niebawem miałoby dojść do przebiegunowania Ziemi.

Istnieją jednak wyznawcy teorii spiskowych, którzy wierzą w możliwość zmiany biegunów magnetycznych. Jako dowody podają oni podobne zjawiska, które miały miejsce bardzo dawno temu. Naukowcy jednak odpierają te twierdzenia wskazując na fakt, że nawet jeśli do takiej zmiany miałoby dojść, to i tak życie na Ziemi nie zostanie zagrożone i nie powinno ulec zmianie. Najczęściej zdanie zabierają w tej kwestii amerykańscy badacze, którzy zapewniają i jednocześnie uspokajają, że w ciągu najbliższych tysiącleci nie przewiduje się zmiany biegunów magnetycznych i nie ma żadnych przesłanek, by twierdzić inaczej.

Czy przebiegunowanie Ziemi jest w ogóle możliwe?
Autor: NASA Goddard Photo and Video, Licencja: CC BY


Podobne ciekawostki