Zamki krzyżackie Kujaw i Pomorza Gdańskiego

#4. Zamek w Malborku

Zamek w Malborku jest chyba jednym z bardziej charakterystycznych zamków położonych na terenie naszego kraju. Był główną siedzibą mistrzów krzyżackich. Położony na prawym brzegu rzeki Nogat uważany był za twierdzę nie do zdobycia. Jego budowę rozpoczęto w 1278 r. Na początku był on siedzibą komtura, dopiero z czasem i rozbudową został wybrany na główną siedzibę wielkiego mistrza, która wcześniej mieściła się w Wenecji. Cały zamek był wielokrotnie przebudowywany i rozbudowywany, co spowodowało, że jest jedną z największych tego typu budowli w Polsce i Europie. Po wojnie trzynastoletniej zamek stał się jedną z rezydencji królów Polskich. Jako pierwszy rezydował w niej Kazimierz Jagiellończyk. Po tym jak nastały czasy rozbiorów i ziemie, na których położony jest Malbork przejęli Prusacy zamek stopniowo ulegał zniszczeniu. Został zmieniony na koszary, stajnie, a w końcu magazyny – wyburzono gotyckie sklepienia, przebudowano okna. Budowla w tym czasie uległa ogromnemu zniszczeniu. Jednak już od 1817 r. rozpoczęto prace mające na celu odbudowę poszczególnych części twierdzy. Lecz dopiero pod koniec XIX w. nadzór nad pracami przejęły kompetentne osoby i odbudowa przybrała właściwy kierunek. Jednakże już w czasie II wojny światowej uległ on ponownemu zniszczeniu. Po wojnie znajdowało się tu Muzeum Wojska Polskiego. Obecnie jest on wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO i mieści się w nim Muzeum Zamkowe, które udostępnia bardzo bogate zbiory. Ciekawostką jest to, ze do dzisiaj można zobaczyć w murach zamku kule wystrzeloną podczas oblężenia po bitwie pod Grunwaldem, która miała zburzyć zamek.

Zamek w Malborku
Autor: hr.icio, Licencja: CC BY

Zamek w Malborku
Autor: Donal Boyle, Licencja: CC-BY-SA


Podobne ciekawostki